Vaardigheden

Wij kunnen u ondersteunen in de voorbereiding, uitvoering en verwerking van alle voorkomende meet - en uitzetwerkzaamheden. Projectbegeleiding en planning, kortom de verbinding tussen de multidisciplinaire maatvoerkundige werkzaamheden.


Doel

Voorkomen van faalkosten, door efficiënt en accuraat sturing en uitvoering te geven aan alle voorkomende maatvoertechnische werkzaamheden in de voorbereiding, uitvoering en tijdens het oplever proces.


Externe links naar diverse projectenEen greep uit onze afgeronde en nog lopende projecten

| Rail Projecten | Amstelveenlijn - VITAL,  
BBV Havenspoorlijn 2018, Zevenaar derde spoor, BBV Kijfhoek, SAAL Almere

| Kraanbanen | Roermond,
Rotterdam

| Utiliteitsbouw |
Kalkzandsteen fabriek, PER+ project.


| Civiel | Verbreding en verdieping van het “Mittlandkanaal”, dijkverzwaring te Hardinxveld-Giessendam, voormetingen t.b.v. de “blauwe stad”

| Woning en hoogbouw | Diverse vrijstaande woningen en appartementen

| Kunstwerken | Diverse onderdoorgangen

| 3d Scannen | Inscannen van gebouwen en omgeving.

| 3d Moduleren | Digitaliseren van omgeving en maaiveld hoogten, terrein modellen, hoeveelheidsberekeningen, voormetingen t.b.v. de “blauwe stad”

| Kabels en Leidingen | Inmeten en verwerken data m.b.t. stadsverwarming, glasvezel, water en gas diverse VINEX locaties.