L² Maatvoering bv bied ondersteuning in de voorbereiding,

uitvoering en verwerking van al uw maatvoertechnische vraagstukken.


L² Maatvoering bv

L² Maatvoering is onverbrekelijk verbonden met de werkzaamheden die wij uitvoeren. In al de jaren dat wij ons bezig houden met maatvoerings werkzaamheden hebben wij ingespeeld op de synthese van landmeetkundige werkzaamheden en de technische mogelijkheden binnen infrastructurele projecten.
Vanuit ons arbeidsverleden weten we als geen ander dat er altijd interactie en beweging is. Juist in deze omgeving voelen wij ons thuis.
Wij excelleren in het bedenken van niet alle daagse oplossingen voor infrastructurele vraagstukken welke wij met grote precisie en betrouwbaarheid in praktijk brengen.
Wij kunnen u ondersteunen in de voorbereiding, uitvoering en verwerking van alle voorkomende meet - en uitzetwerkzaamheden.

MAATVOERING

Met meer dan 25 jaar ervaring zijn we een bekende naam in de maatvoering. L² Maatvoering excelleert in het bedenken van niet alle daagse oplossingen voor infrastructurele vraagstukken welke wij met grote precisie en betrouwbaarheid in praktijk brengen.

DE LANDMETER / MAATVOERDER

Tot het begin der 19e eeuw toe is het verband tussen de hogere en lagere geodesie voor het grootste gedeelte slechts in de naam gelegen.

De hogere geodesie, die tot wetenschappelijke ta...........